xem keo bong da Wisconsin tại bang Ohio: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 7:30 tối - Columbus, OH
Tỷ lệ cược: Bang Ohio vào 18,5, Tổng số điểm: 57

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat Trí tuệ Adv OSU
Điểm/Trò chơi 40.0 47.7
Điểm/chơi 0,556 0,704
Biên độ điểm AVG +28.0 +33.3
Sân/trò chơi 498.0 565.3
Sân/chơi 6.9 8.4
TOP % (EXCL OT) 57,76% 50,38%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat Trí tuệ Adv OSU
Điểm opp/trò chơi 12.0 14.3
Điểm opp/play 0,202 0,229
Opp yard/game 247,5 278.7
Opp yard/play 4.2 4.4
Takeaways/trò chơi 3.0 0,7
Đến lề/trò chơi +1.0 +0.3
Hình phạt yds/trò chơi 78.0 55.0

Wisconsin vs Hiệu quả tấn công của bang Ohio

Stat Trí tuệ Adv OSU
AVG Time of Poss 34:39 30:13
Chơi/trò chơi 72.0 67.7
Sân/chơi 6.9 8.4
Sân/vội vàng 4.8 5.9
Sân/vượt qua 11.0 11.2
Sân/hoàn thành 16,5 15.4
Rush Play % 62,50% 51,72%
QB bị sa thải % 5,56% 2,04%
Vượt qua % Chơi 37,50% 48,28%
Hoàn thành % 66,67% 72,92%
Int ném % 3,92% 0,00%
Chuyển đổi FG % 33,33% 50,00%
Điểm/FGA 1.0 1.5
Punts/chơi 0,04 0,05
Punts/điểm 0,5 0,5
Lần đầu tiên/chơi 0,326 0,384
Chuyển đổi 3D % 47,62% 62,16%
Chuyển đổi 4D % 0,00% 100,00%
RZ Ghi điểm % 81,82% 100,00%
Lộn xộn rec % 33,33% 25,00%
Ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 33,33%
Hình phạt yds/bút 10,4 9.7
Hình phạt/chơi 0,06 0,04

Wisconsin vs Hiệu quả phòng thủ của bang Ohio

Stat Trí tuệ Adv OSU
Opp avg thời gian của poss 25:20 29:46
Opp chơi/trò chơi 59,5 62.7
Opp yard/play 4.2 4.4
Opp yard/Rush 2.9 2.6
Opp yard/pass 5.6 7.0
Opp yard/hoàn thành 12.0 12.4
OPP Rush Play % 48,74% 51,60%
Bao % 4,92% 8,79%
Opp pass play % 51,26% 48,40%
Hoàn thành OPP % 46,55% 56,63%
Opp int ném % 8,62% 1,20%
Opp fg conv % 50,00% 100,00%
Điểm OPP/FGA 1.5 3.0
Opp punts/play 0,11 0,12
OPP PUNTS/SCORE 3.3 2.4
OPP Downs/Play đầu tiên 0,202 0,213
Opp 3d conv % 23,08% 26,09%
Opp 4d conv % 50,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 75,00% 83,33%
Opp fumble rec % 66,67% 75,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 66,67%
Opp ta fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 9.8 9.8
Opp hình phạt/chơi 0,05 0,04