xem trực tiếp đá bóng Cơm tại Houston: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Houston, TX
Tỷ lệ cược: Houston đến 17,5, Tổng số điểm: 52

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat CƠM Adv Hou
Điểm/Trò chơi 23,5 32.3
Điểm/chơi 0,315 0,435
Biên độ điểm AVG -20.0 -6.3
Sân/trò chơi 364,5 382.3
Sân/chơi 4.9 5.1
TOP % (EXCL OT) 62,67% 48,17%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat CƠM Adv Hou
Điểm opp/trò chơi 43,5 38.7
Điểm opp/play 0,845 0,464
Opp yard/game 356.5 449,7
Opp yard/play 6.9 5.4
Takeaways/trò chơi 0,5 1.3
Đến lề/trò chơi -3.0 -0.3
Hình phạt yds/trò chơi 60.0 90.0

Cơm vs Hiệu quả tấn công Houston

Stat CƠM Adv Hou
AVG Time of Poss 37:21 28:54
Chơi/trò chơi 74,5 74.3
Sân/chơi 4.9 5.1
Sân/vội vàng 3.7 3.6
Sân/vượt qua 6.8 7.3
Sân/hoàn thành 11.2 11.6
Rush Play % 52,35% 49,78%
QB bị sa thải % 9,86% 8,93%
Vượt qua % Chơi 47,65% 50,22%
Hoàn thành % 60,94% 62,75%
Int ném % 10,94% 1,96%
Chuyển đổi FG % 100,00% 85,71%
Điểm/FGA 3.0 2.6
Punts/chơi 0,03 0,06
Punts/điểm 0,6 0,8
Lần đầu tiên/chơi 0,275 0,274
Chuyển đổi 3D % 45,16% 51,02%
Chuyển đổi 4D % 40,00% 0,00%
RZ Ghi điểm % 88,89% 100,00%
Lộn xộn rec % 0,00% 0,00%
Ga fumble rec % - 0,00%
Ta dò dẫm % 0,00% 0,00%
Hình phạt yds/bút 9.2 8.4
Hình phạt/chơi 0,05 0,07

Cơm vs Hiệu quả phòng thủ Houston

Stat CƠM Adv Hou
Opp avg thời gian của poss 22:38 31:06
Opp chơi/trò chơi 51,5 83.3
Opp yard/play 6.9 5.4
Opp yard/Rush 6.3 4.4
Opp yard/pass 7.7 6.7
Opp yard/hoàn thành 11.7 10.8
OPP Rush Play % 41,75% 45,60%
Bao % 3,33% 6,62%
Opp pass play % 58,25% 54,40%
Hoàn thành OPP % 65,52% 61,42%
Opp int ném % 1,72% 3,15%
Opp fg conv % 50,00% 75,00%
Điểm OPP/FGA 1.5 2.3
Opp punts/play 0,05 0,04
OPP PUNTS/SCORE 0,4 0,5
OPP Downs/Play đầu tiên 0,350 0,336
Opp 3d conv % 44,44% 40,48%
Opp 4d conv % 0,00% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 77,78% 92,86%
Opp fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp ga fumble rec % 100,00% 100,00%
Opp ta fumble rec % - 100,00%
Opp hình phạt yds/bút 8,5 8.8
Opp hình phạt/chơi 0,07 0,03