xem ty so bong da truc tuyen hom nay Trạng thái bóng tại Ga miền Nam: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 6:00 tối - Statesboro, GA
Tỷ lệ cược: Georgia Southern vào 9,5, Tổng số điểm: 66

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat TRÁI BÓNG Adv Gaso
Điểm/Trò chơi 20.0 33.0
Điểm/chơi 0,284 0,391
Biên độ điểm AVG -28.0 -5,5
Sân/trò chơi 395.0 530.0
Sân/chơi 5.6 6.3
TOP % (EXCL OT) 46,47% 45,86%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat TRÁI BÓNG Adv Gaso
Điểm opp/trò chơi 48.0 38,5
Điểm opp/play 0,555 0,527
Opp yard/game 503.0 494.0
Opp yard/play 5,8 6.8
Takeaways/trò chơi 1.5 0,0
Đến lề/trò chơi -0,5 -2,5
Hình phạt yds/trò chơi 70,5 28,5

Trạng thái bóng vs GA Hiệu quả tấn công miền Nam

Stat TRÁI BÓNG Adv Gaso
AVG Time of Poss 27:51 26:58
Chơi/trò chơi 70,5 84,5
Sân/chơi 5.6 6.3
Sân/vội vàng 4.0 7.1
Sân/vượt qua 6.7 5,8
Sân/hoàn thành 11.2 10.0
Rush Play % 41,13% 37,28%
QB bị sa thải % 0,00% 0,00%
Vượt qua % Chơi 58,87% 62,72%
Hoàn thành % 60,24% 57,55%
Int ném % 2,41% 4,72%
Chuyển đổi FG % 100,00% 50,00%
Điểm/FGA 3.0 1.5
Punts/chơi 0,09 0,03
Punts/điểm 1.5 0,5
Lần đầu tiên/chơi 0,277 0,337
Chuyển đổi 3D % 34,48% 60,61%
Chuyển đổi 4D % 25,00% 75,00%
RZ Ghi điểm % 100,00% 77,78%
Lộn xộn rec % 28,57% -
Ga fumble rec % 0,00% -
Ta dò dẫm % 40,00% -
Hình phạt yds/bút 7.1 8.1
Hình phạt/chơi 0,06 0,02

Trạng thái bóng vs GA Hiệu quả phòng thủ phía Nam

Stat TRÁI BÓNG Adv Gaso
Opp avg thời gian của poss 32:05 31:51
Opp chơi/trò chơi 86,5 73.0
Opp yard/play 5,8 6.8
Opp yard/Rush 4.5 6.1
Opp yard/pass 7.4 8.2
Opp yard/hoàn thành 11.2 12.7
OPP Rush Play % 54,34% 61,64%
Bao % 1,27% 3,57%
Opp pass play % 45,66% 38,36%
Hoàn thành OPP % 66,67% 64,81%
Opp int ném % 1,28% 0,00%
Opp fg conv % 100,00% 0,00%
Điểm OPP/FGA 3.0 0,0
Opp punts/play 0,04 0,05
OPP PUNTS/SCORE 0,5 0,7
OPP Downs/Play đầu tiên 0,341 0,370
Opp 3d conv % 36,67% 54,17%
Opp 4d conv % 77,78% 50,00%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 80,00%
Opp fumble rec % 71,43% -
Opp ga fumble rec % 60,00% -
Opp ta fumble rec % 100,00% -
Opp hình phạt yds/bút 9.2 8,5
Opp hình phạt/chơi 0,04 0,05